29.10.2007

I found my DT!!!

Så har jeg funnet "mine" 5 DTmedlemmer. Jeg takker hver og en av dere for søknadene. Alle skulle jo selvfølgelig ha vært med, men så mange er det dessverre ikke plass til. Det ble en lang og intens prosess, alle er jo så flinke!!!

Scrapmagasinet DT annonseres om noen få dager.


I`ve found my 5 DTmembers. Thank you to all for applications. I only wish there was room for all of you, but as much as I wanted to.......I spendt a long time reading and reading again, it was hard to pick only 5...you where all so good.

I will announce ScrapmagasinetDT in just a few days.

Ingen kommentarer: